forex trading logo

Home Avís Legal
Avis Legal PDF
Escrit per MR04 Ràdio   


La reproducció de... (fragments d’obres musicals, audiovisuals, obres aillades, o el que correspongui) en aquesta web educativa s’acull al vigent text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, segons última modificació «BOE» 162, de 8-7-2006, en el text de la qual es diu:


Article 32. Cita i il·lustració de l’ensenyament.

 

1. És lícita la inclusió en una obra pròpia de fragments d’altres alienes de naturalesa escrita, sonora o audiovisual, així com la d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i la seva inclusió es realitzi a títol de cita o per a la seva anàlisi, comentari o judici crític. Aquesta utilització només es pot fer amb fins docents o de recerca, en la mesura justificada pel fi d’aquesta incorporació i indicant la font i el nom de l’autor de l’obra utilitzada. Les recopilacions periòdiques efectuades en forma de ressenyes o revista de premsa tenen la consideració de cites. No obstant això, quan es realitzin recopilacions d’articles periodístics que consisteixin bàsicament en la seva mera reproducció i l’esmentada activitat es realitzi amb fins comercials, l’autor que no s’hi hagi oposat expressament té dret a percebre una remuneració equitativa. En cas d’oposició expressa de l’autor, l’esmentada activitat no s’entén emparada per aquest límit.

 

2. No necessita autorització de l’autor el professorat de l’educació reglada per realitzar actes de reproducció, distribució i comunicació pública de petits fragments d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu, exclosos els llibres de text i els manuals universitaris, quan aquests actes es facin únicament per a la il·lustració de les seves activitats educatives a les aules, en la mesura justificada per la finalitat no comercial perseguida, sempre que es tracti d’obres ja divulgades i, llevat dels casos en què sigui impossible, s’incloguin el nom de l’autor i la font.

 

No s’entenen compreses en el paràgraf anterior la reproducció, distribució i comunicació pública de compilacions o agrupacions de fragments d’obres o d’obres aïllades de caràcter plàstic o fotogràfic figuratiu.

 

 

Darrera actualització de dimarts, 17 de gener de 2017 13:24
 

Pròxims esdeveniments

Sense events

¿Qui està connectat?

Tenim 11 visitants en líniaFunciona amb Joomla!. Designed by: car racing games review ftp upload files Valid XHTML and CSS.