21 | 01 | 2018

logocap

Logoescola
 Magallanes, 65.
08191 RUBÍ (Barcelona)
Tel. 93 699 12 91
FAX: 93 588 22 16
e-mail: rubi@maristes.cat

Fundació Champagnat

QUALITAT

qualitat logotip tvrheinland

Aleppo

 EMERGÈNCIA A ALEPPO (Síria)

Comunicats

comunicats

COMUNICAT 10

COMUNICAT 11

 

Activitats
There are no upcoming events currently scheduled.
View full calendar
Calendari
Gener 2018 Febrer 2018 Març 2018
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dm
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
Comptador de visites
Visites del contingut : 712429

Bot-VTN

Projecte educatiu

TRETS FONAMENTALS DEL PROJECTE EDUCATIU 

Confessionalitat
El centre Maristes Rubí es defineix confessionalment com a cristià. Aquest model s'articula en tres eixos:
- Assumir la proposta religiosa pròpia de l'Església Catòlica.
- Oferir un espai on els creients puguin viure i créixer en la seva fe en Jesucrist.
- Restar obert a tothom que desitgi l'educació que s'hi imparteix i respecti la seva identitat.

Orientació Ideològica
a) Pluralisme ideològic: L'esDia de la Paucola ha de respectar l'evolució de l'alumne en el sentit de no imposar-li cap concepció política. D'altra banda, ha d'estimular els valors de la convivència: solidaritat, respecte als altres i actitud de diàleg.


b) Valors democràtics: L'escola ha de transmetre els valors bàsics d'una societat democràtica (el respecte envers els altres i un mateix, el sentit de la llibertat lligat al de la responsabilitat, la solidaritat, el gust per la feina ben feta...) i la invitació a partici­par en la millora d'aquesta societat.


c) Arrelament a Catalunya i obertura al món: L'escola ha d'afavorir la integració social de l'alumne a través de la vinculació efectiva en la seva realitat sociocultural. Aquesta inserció en el propi medi no es basa en l'oposició als altres sinó en la capacitat d'integració dels valors culturals humans de qualsevol societat.

 

Línia Metodològica
a) En l’aspecte educatiu, fomentem l'esperit crític, la capacitat de discussió i de decisió i la voluntat col lectiva de transformació de la realitat social.

 


b) En l’aspecte pedagògic, procurem habilitar el major nombre de mitjans per poder atendré una major diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals


c) En l'aspecte instructiu, donem importància a l'adquisició d'hàbits, tècniques i continguts bàsics; cultivem la investigació i la sistematització científica amb vista a una utilització pràctica, i estimulem una actitud oberta i receptiva envers els canvis que el progrés i la tècnica ens reporten.


d) En l’aspecte formal, entenem que l'ordre i la disciplina son necessaris per a la vida i el treball, però que no seran entesos ni com una rutina ni com la conseqüència simple de la coerció; ans al contrari. la tasca educativa de l'escola en aquest sentit es basarà en la relació educativa, el diàleg, la reflexió, el respecte mutu, la col·laboració i la solidaritat.

 

 

Opcions Pedagògiques
a) Coeducació: D'acord amb la igualtat de drets i la no discriminació de l'activitat educativa,l’ensenyament que s'imparteixi als nois i noies serà igual i es desenvoluparà en un marc de coeducació.

 


b) Mètode: Per a l'aprenentatge de la lecto-escriptura a Infantil i Cicle Inicial de Primària s’aplicarà el mètode fonètic-analític-global.


c) Aprenentatge significatiu: Els principis pedagògics que configuren l'aprenentatge significatiu inspiraran i orientaran la pràctica docent quotidiana de l'escola.

 

Opcions Lingüístiques
a) Català: L'aprenentatge de la lectura i l'escriptura es farà en català com a primera llengua.


b) Castellà: En el cicle Inicial de Primària s'introduirà progressivament l'estudi del castellà com a segona llengua, primer a nivell oral i després, escrit.


c) Anglès: L'aprenentatge de l'anglès corn a llengua estrangera comença al segon cicle de l'Ensenyament Infantil (3 anys).

 

 

Projecte Educatiu
el nostre objectiu, formar integralment


D'acord amb els trets d'identitat dels nostres centres, ens plantegem com a primer objectiu i principi basic de les nostres activitats la formació Integral de l'alumnat, tant personal com social i professional


El nostre PROJECTE EDUCATIU concreta les capacitats que volem ajudar a desenvolupar en els nostres alumnes, com per exemple:
• Aprendre significativament els continguts curriculars de les diferents àrees.
• Dominar la comprensió i l'expressió audiovisual, oral i escrita.
• Atendré la diversitat de ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals.
• Adquirir hàbits personals.
• Conrear la investigació i la sistematització científica.
• Aconseguir persones cooperatives.
• Fomentar la creativitat, la imaginació i la sensibilitat.
• Desenvolupar la capacitat d'aplicació a la vida d'allò que s'ha aprés a l'escola.
• Desenvolupar la responsabilitat i l'esforç.
• Fomentar les relacions humanes i conrear la tolerància envers les perso­nes i les cultures.
• Educar en l'ordre i la disciplina.
• Potenciar el desenvolupament emocional.
• Vivenciar la solidaritat.
• Respectar i sensibilitzar en el medi ambient i educar per a la salut, el consum i el lleure.

 

Estil Marista


• Un equip format per gairebé 800 educadors i educadores som al servei de la formació deis mes d'11.000 alumnes a les escoles maristes.
• A la nostra escola de Rubí som 60 educadors i educadores i 906 alumnes.
• Compartir un mateix estil educatiu ens ajuda a posar en comú les nostres iniciatives i il·lusions.
• Entenem el treball en equip com la millor manera d'atendre els nois i noies en les seves característiques individuals.
• Consideren la formació permanent com a molt important i no ens dol dedicar-li esforços i mitjans adequats.
• Subratllem els valors de l’esforç, la feina ben feta, la solidaritat... I els intentem transmetre en la nostra tasca de cada dia.

 

"Per educar bé un infant cal estimar-lo"
(Marcel·lí Champagnat)

 

estil marista

 
Programació General

article thumbnailProgramació General 14-15  Feu click a sobre de la imatge
Ampliar notícia